Valdyba

Valdybą sudaro SA F pirmininkai, Prezidentas ir viceprezidentas. Valdybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Valdybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus atostogų bei egzaminų sesijų laikotarpius). Jeigu nustatytu terminu bei tvarka posėdis nekviečiamas, Valdyba gali susirinkti savo iniciatyva. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.

 • VGTU SA prezidentė Laura Ladietaitė
 • VGTU SA AF pirmininkė Ieva Viržintaitė
 • VGTU SA AGAI pirmininkė Greta Adlytė
 • VGTU SA APF pirmininkas Mantas Zabolevičius
 • VGTU SA EF pirmininkas Laurynas Norkus
 • VGTU SA FMF pirmininkas Deividas Samulis
 • VGTU SA MF pirmininkė Monika Agota Senulytė
 • VGTU SA SF pirmininkas Rokas Vilimas
 • VGTU SA TIF pirmininkas Matas Petrauskas
 • VGTU SA VVF pirmininkas Karolis Majevski
 • VGTU SA KIF pirminkė Gintarė Gaubytė

Valdybos veiklą galite apžvelgti čia.