Savanoriai

VGTU SA savanoriais gali tapti tik universiteto studentai. Savanoriai turi teisę dalyvauti VGTU SA veikloje, rinkti VGTU SA savivaldos ir atitinkamų VGTU institucijų narius arba jais tapti, teikti siūlymus, klausimus VGTU SA institucijoms dėl VGTU SA veiklos, naudotis atstovybės teikiamomis paslaugomis.

Šiuo metu organizacijoje yra apie 300 savanorių.