Prezidentas

VGTU Studentų atstovybės prezidentas yra organizacijos vadovas. Pagal įstatus, VGTU SA prezidentas yra atsakingas už visos organizacijos veiklą: organizuoja Valdybos (susidedančios iš VGTU SA padaliniuose pirmininkų) ir veiklos sričių koordinatorių darbą, koordinuoja VGTU SA padalinių veiklą, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, organizuoja VGTU SA finansinę ir ūkinę veiklą ir atsako už ją, prižiūri VGTU SA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą bei vykdo kitas VGTU SA įstatuose bei Darbo reglamente nustatytas funkcijas. Taip pat jis yra VGTU Senato, VGTU Senato komisijos, VGTU Rektorato narys bei atstovauja organizaciją nacionalinėse organizacijose. Prezidentas renkamas slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai.

Šiuo metu VGTU SA prezidentas yra Matas Povilauskas.