SAF pirmininkai

Fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas ex officio (pagal pareigas) yra fakulteto Tarybos, VGTU SA Valdybos narys. Organizacijos padalinio vadovas prižiūri fakulteto atstovybės veiklą.

Šiuo metu VGTU SA padaliniuose pirmininko pareigas eina:

  • VGTU SA AF pirmininkė
  • VGTU SA AGAI pirmininkas
  • VGTU SA APF pirmininkė
  • VGTU SA EF pirmininkas
  • VGTU SA FMF pirmininkas
  • VGTU SA MF pirmininkė
  • VGTU SA SF pirmininkė
  • VGTU SA TIF pirmininkas
  • VGTU SA VVF pirmininkė
  • VGTU SA KIF pirminkė