Centrinis biuras

VGTU Studentų atstovybės Centrinis biuras yra sudarytas iš organizacijos prezidento, viceprezidento ir valdybos patvirtintų įvairių sričių komitetų vadovų. Kiekvienas vadovas yra atsakingas už tam tikrą veiklos sritį (socialinių reikalų ir akademinio proceso, ryšių su visuomene, marketingo ir rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo ir mokymų, tarptautinių ryšių, informacinių technologijų ir projektų) ir yra labai svarbus stengiantis kokybiškai atstovauti studentams. Biuras yra tiesiogiai pavaldus tik prezidentui. Veiklą grindžia Darbo reglamentu, Konferencijos ir Valdybos priimtais sprendimais.

VGTU SA Centrinio biuro nariai:

 • Prezidentas Matas Povilauskas
 • Viceprezidentė Gailė Žebrytė
 • Ryšių su visuomene komiteto vadovės Viktorija Vasiljeva ir Neda Balčiūnaitė
 • Socialinių reikalų komiteto vadovė Kristina Granauskaitė
 • Socialinių reikalų vadovė bendrabučių klausimais Gailė Žebrytė
 • Akademinių reikalų komiteto vadovė Radvilė Kaminskytė
 • Marketingo ir rinkodaros komiteto vadovas Artūr Sadovskij
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo ir mokymų komiteto vadovė Ieva Viržintaitė
 • Informacinių technologijų vadovas  Simonas Liutika
 • Projektų vadovas Dominykas Jasiulionis
 • VGTU SA administratorė Gailė Žebrytė.

Kontaktus galite rasti čia.