Administratorė

VGTU SA administratorė Centriniame biure dirba nustatytą darbo laiką. Ji yra pagrindinis ryšys tarp Vilniaus Gedimino technikos universiteto valdžios organų, studentų ir Studentų atstovybės. Taigi administratorė glaudžiai bendrauja su universiteto darbuotojais, VGTU SA Valdybos nariais, komitetų koordinatoriais bei prezidentu. Taip nuolatos yra informuojama apie universitete vykstančius pasikeitimus tiek iš universiteto valdžios pusės, tiek iš Studentų atstovybės. Administratorė kiekvieną dieną su studentais bendrauja ne tik realiai, tačiau ir internetinėje erdvėje (dviejuose elektroniniuose paštuose, skype ir facebook‘e).

Pagrindinės VGTU SA administratorės funkcijos:

  • Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) administravimas
  • Studentų konsultavimas studijų klausimais
  • Studentų problemų sprendimas
  • VGTU SA dokumentų valdymas
  • VGTU SA finansinių dokumentų tvarkymas