Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Studentų atstovybė (SA) deleguoja atstovus universiteto valdymo organuose, kuriuose atstovauja studentų nuomonei. Šiuo metu pasibaigus Architektūros fakulteto,  Aplinkos inžinerijos fakulteto, Elektronikos fakulteto, Statybos fakulteto, Transporto inžinerijos fakulteto pirmų ir antrų pakopų studentų kadencijai, organizuojama atranka tapti studentų atstovais VGTU Senate! Senatas yra aukščiausia VGTU akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi visiems universiteto […]