Socialinių ir akademinių reikalų konferencija – 99%SARK

2017-04-25

Balandžio 22 d. VGTU SA kvietė universiteto bendruomenę apsilankyti akademinių ir socialinių reikalų konferencijoje „99% SARK“. Konferencijoje buvo nagrinėjamos svarbiausios universitetinio gyvenimo detalės, patirtimi dalinosi ISM, LSMU, VDU, VGTU bei VU studentų atstovai.

Pirmąją temą „Studijų programų sudarymas, tobulinimas“ moderuoti buvo pakviesta Živilė Krikštaponytė (LSS  Akademinių reikalų vadovė, Viceprezidentė Klaipėdos universiteto studentų sąjunga – KUSS). Šios temos nagrinėjimas buvo pradėtas trumpais kiekvienos studentų savivaldos pristatymais apie tai, kaip studijų programos sudarymo bei tobulinimo procesai vyksta jų alma mater. Vėliau sekė diskusija, į kurią įsitraukė ne tik konferencijoje dalyvavę studentai, bet ir mūsų universiteto administracijos atstovai – Dovilė Deltuvienė (Fundamentinių mokslų fakulteto studijų prodekanė) bei Živilė Sederavičiūtė – Pačiauskienė (Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė). Karštą ginčą iškėlė VGTU SA ALUMNI Juozo Sadausko pristatytos, jo nuomone, specializacijai tinkančios studijų programos, tokios kaip renginių inžinerija, gaisrinė sauga, pramonės gaminių dizainas bei kelios kitos. Gilinomės ir į studijų programų komitetų veiklą aukštosiose mokyklose, itin sužavėjo VU SA atstovų koordinatoriaus Igno Gaižiūno pasakojimai apie tai, kaip jo universitete aktyviai veikia studijų programų pokyčiai remiantis studentų nuomone.

Antroji tema „Studentų atstovybės inicijuoti socialiniai ir akademiniai projektai” buvo moderuojama Justino Petkaus (VDU SA buvęs prezidentas, LSS buvęs Tarybos narys). Dalyviai turėjo progą kiek iš arčiau susipažinti su tokiais projektais kaip „Apšvietimas“, „Atmerkime akis“ (pristatė VDU SA Akademinių reikalų komiteto koordinatorius Vytautas Kučinskas ir VDU SA Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Solveiga Skaisgirytė), „Nusirašinėk legaliai“, akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių, bendrabučių aukšto seniūnai (pristatė VGTU SA buvęs socialinių reikalų vadovas Juozas Sadauskas).

“Studentų atstovybės bendravimas su studentais, administracija” trečiąją temą moderavo Dionis Martsinkevichus (buvęs VGTU SA prezidentas, LSS Valdybos narys). Keturioms studentų savivaldoms pasidalijus savo sėkmės receptais bendraujant su studentais bei administracija labiausiai išryškėjo VDU SA nario Martyno Vitkaus iškelta diskusija dėl neįgaliųjų integravimo į aukštąsias mokyklas. Deja, kol kas galime pasidžiaugti tik VDU, kuriame yra sudarytos visos įmanomos sąlygos šioje aukštojoje mokykloje besimokantiems neįgaliems studentams turintiems, kiek kitokių poreikių infrastruktūrai, dalyvavimui paskaitose, egzaminų laikymui. Džiugią naujieną pranešė Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė Živilė Sederavičiūtė – Pačiauskienė – fakultetų dekanatai gauna lėšų, kurias turi skirti neįgaliųjų poreikiams diegti fakultetuose, deja, kartais tai būna iš ties skubaus sprendimo reikalaujanti situacija, dekanė maloniai kvietė studentų atstovybę prisidėti teikiant savo pasiūlymus lėšų paskirstymui neįgalių studentų poreikiams.

Ketvirtoji tema buvo paskirta aptarti “Dažniausiai daromoms klaidoms ir didžiausiems pasiektiems rezultatams” temos moderatorė – Birutė Noreikaitė (buvusi LSS Viceprezidentė). Išklausius visų pristatymų iškėlėme klausimą ar atstovybė neturėtų veikti vien socialinės ir akademinės aplinkos gerinimo tikslais, kadangi tai išlieka pagrindiniu aspektu atstovaujant studentus, galbūt kitos sritys, tokios kaip ryšiai su visuomene bei rinkodara neturėtų sudaryti komiteto, o būti koordinuojamos atsakingų asmenų. Taip pat įsiliepsnojus diskusijai priėjome išvados, jog AM SA atlieka tikrai daug gerų darbų pagerinančių studentų akademinį bei socialinį gyvenimą universitetuose, tačiau ne visada sugeba tai iškomunikuoti viešai, tad studentų atstovybė taip ir lieka paslaptingu arbatos gėrimo klubu.

Apžvelgus visą dienos programą galima teigti, jog konferencijos metu buvo gvildenamos būtent tos temos, kurios sukelia daugiausiai klausimų bei diskusijų, o gal net ir ginčų. Tikslingai susirinkę dalyviai renginyje pastūmėjo organizatorius susimąstyti apie tradicijos kūrimą socialinių bei akademinių reikalų konferencijai, planuojama ir kitais metais surengti panašaus pobūdžio patirties perdavimo platformą, į kurią be abejonės kviesimės ir kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldas. O šiandien dėkojame bičiuliams atvykusiems pasidalinti savo patirtimi, išgirstas žinias galėsime panaudoti tobulindami savo organizacijos veiklą.

 

VGTU SA – už studentišką rytojų!

Gintarė Gaubytė KIF

 

Rašyti komentarą