Naujas VGTU Senatas!

2016-11-21

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Studentų atstovybė (SA) deleguoja atstovus universiteto valdymo organuose, kuriuose atstovauja studentų nuomonei. Pasibaigus Senato kadencijai, renkami nauji studentai – delegatai. Šiuo metu pasikeitus tvarkai renkama 11  narių studentų (bakalaurantai, magistrantai, doktorantai), būtinai po 1 atstovą iš 9 fakultetų ir instituto. 

senatas-560x331

Senatas yra aukščiausia VGTU akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi visiems universiteto darbuotojams ir studentams. Ne mažiau kaip 23 % Senato narių skaičiaus (11 narių) sudaro dešimties fakultetų  studentai, iš kiekvieno fakulteto būtinai po 1 atstovą (bakalaurantai, magistrantai, doktorantai), skiriami Studentų atstovybės.

VGTU Senatas:

  • priima vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, finansinę ir ūkinę universiteto veiklą;
  • sustabdo VGTU padalinių tarybų nutarimų, taip pat rektoriaus ir kitų vadovų įsakymų vykdymą, jei jie prieštarauja Statutui ar kitiems galiojantiems norminiams aktams.

Daugiau informacijos apie senatą: http://www.vgtu.lt/universitetas/struktura/senatas/109

Reikalavimai norintiems tapti VGTU Senato nariu, deleguotu nuo Studentų atstovybės:

  • VGTU studentas
  • Aktyvus visuomeninėje veikloje

Savo gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką kviečiame siųsti el. paštu president@vgtusa.lt iki lapkričio 27 d. 23:59 val.  arba atnešti į VGTU Studentų atstovybės Centrinį biurą adresu Plytinės g. 7a. Senato nariai bus renkamai lapkričio 28 dieną Valdybos posėdžio metu.

VGTU SA – už studentišką rytojų!

 

Rašyti komentarą