Jau 2016 m. Gruodžio 6 – ąją, 15 valandą, SRK – I 03 auditorijoje,  Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) įvyks Studentų atstovybės (SA) eilinė ataskaitinė rinkiminė – visuotinė seniūnų konferencija, kurios metu dabartinė prezidentė Laura Ladietaitė pristatys VGTU SA metines veiklos ir finansines ataskaitas, kontrolės komisija pristatys revizijos ataskaitas bei sužinosime kas taps VGTU SA naujuoju […]

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Studentų atstovybė (SA) deleguoja atstovus universiteto valdymo organuose, kuriuose atstovauja studentų nuomonei. Pasibaigus Senato kadencijai, renkami nauji studentai – delegatai. Šiuo metu pasikeitus tvarkai renkama 11  narių studentų (bakalaurantai, magistrantai, doktorantai), būtinai po 1 atstovą iš 9 fakultetų ir instituto.  Senatas yra aukščiausia VGTU akademinės savivaldos institucija. Jo nutarimai privalomi […]