Rugsėjo 29 dieną įvyko  Vilniaus Gedimino Technikos universiteto (VGTU)  Studentų Atstovybės (SA) prezidento rinkimų pirmieji debatai. Pasisakė du kandidatai, pirmasis – antro kurso Finansų inžinerijos studentas ir VGTU SA VVFvicepirmininkas Silvestras Mečkovskis, antrasis kandidatas – trečiakursis Kūrybinių industrijų studentas ir Centrinio biuro žmogiškųjų išteklių vadovas Matas Povilauskas. Debatų pradžioje tradiciškai buvo giedamas Lietuvos himnas, iškart po to abu kandidatai pasakė […]