VGTU Studentų atstovybė siūlo stipendijų skyrimo pakitimus

2011-04-23

Daugiau nei 20 % sumažėjusio stipendijų fondo pasekmės verčia dar kartą rimtai apsvarstyti esminius stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos punktus. Reaguodami į studentų nusiskundimus ir siūlymus dėl stipendijų paskirstymo už š.m. rudens semestro rezultatus VGTU SA sudarė darbo grupę skatinamųjų ir vardinių stipendijų skyrimo tvarkai tobulinti. Studentų atstovai analizuodami susidariusią situaciją bei studentų nusiskundimus įžvelgė šias pagrindines problemas:

  • Apribojimas leidžiantis skirti tik vieną vardinę stipendiją fakulteto kurse;
  • Neadekvatus stipendijų paskirstymas;
  • Maža dalis studentų gaunančių skatinamąsias stipendijas;
  • Didelė dalis fondo skiriama vardinėms stipendijoms;
  • Dėl vardinių stipendijų skyrimo tvarkos (III laipsnio vardinė Rektorato stipendija gaunama nuo 9,5 svertinio vidurkio), tokio pačio dydžio stipendijas gauna studentas, pvz.: su 9,8 (nes negavo vardinės stipendijos) ir studentas su 8,5 svertiniu vidurkiu.
  • Skatinamųjų stipendijų skyrimas tik valstybės finansuojamiems nuolatinių studijų studentams;
  • Stipendijos skirstomos pagal studentų svertinius vidurkius, o ne pagal prioritetinę eilę.

Darbo grupė teikia stipendijų ir pašalpų skyrimo bei stipendijų paskirstymo tvarkos aprašo  pakeitimų paketą.

1.      Sudaryti galimybę visiems studentams (mokantiems ir nemokantiems už studijas, ištęstinių ir nuolatinių studijų formų) pretenduoti gauti vardines ir skatinamąsias stipendijas. Šiuo metu VGTU stipendijų fondą sudaro lėšos tik iš nuolatinių studijų valstybės finansuojamų studentų (po 325 Lt per metus). Siekiant įgyvendinti šį siūlymą tokio dydžio suma būtų išskaičiuojama iš visų studentų studijų įmokų. Ši pataisa lemtų stipendijų fondo padidėjimą ypatingai tose studijų programose, kuriose esama daug už studijas mokančių studentų, o ištęstinių studijų studentams jos apskritai būtų pradedamos mokėti. To pasekoje, didėtų visų studentų motyvacija siekti aukštų studijų rezultatų.

2.      Vardines stipendijas skirti iš atskiro fondo. Vardinėms ir aukšto sportinio meistriškumo stipendijoms formuoti atskirą fondą, kuris būtų dotuojamas iš kitų VGTU biudžeto lėšų, taip tuo pačiu padidinant bendrą stipendijų fondą. Pretenduoti gauti vardinę stipendiją galėtų visi studentai net ir negaunantys skatinamosios stipendijos. Jie savo paraiškoje privalėtų nurodyti nuopelnus, už kuriuos mano esą verti gauti vardinę stipendiją. Galutinį sprendimą priimtų komisija sudaryta iš administracijos ir studentų atstovų (studentų atstovai sudarytų 50% komisijos narių).

3.      Persirstant lėšas didinti stipendijų fondą:

a)    Atsisakyti minimalių išmokų pirmo kurso studentams pirmajame semestre, kadangi ši išmoka nesusijusi su studijų metu pasiektais rezultatais ir nėra reikšminga didinant studijų prieinamumą. Šios lėšos būtų įtraukiamos į bendrąjį stipendijų fondą ir perskirstomos 2-4 kurso studentams arba perkeliamos į antrojo semestro pirmo kurso studentų stipendijų fondą.

b)   Nemokėti skatinamųjų stipendijų liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nes vasaros metu studijų procesas nevyksta, išskyrus praktikas, kurių įvertinimai skaičiuojant svertinį vidurkį nėra įtraukiamas. To pasekoje rudens ir pavasario semestrais stipendijos būtų mokamos po 5 menėsius, atsižvelgiant į galimybę vasaros metu užsitikrinti finansinį stabilumą ir kitais būdais, pvz., darbas.

4.      Skatinamąsias stipendijas skirti prioritetinės eilės principu.  Visi tos pačios specialybės, to pačio kurso studentai pagal savo svertinius vidurkius būtų surikiuojami į prioritetinę eilę. 30 proc. tam kursui ir specialybei skirtų lėšų būtų skiriama 2,5 BSI (325 Lt) arba 2 BSI (260 Lt) (alternatyvus variantas) stipendijoms, o likusiųjų 70 proc. – 1,5 BSI (195 Lt) arba 1 BSI (130 Lt) (alternatyvus variantas).

Pastaba. Renkantis alternatyvų variantą kurs kas daugiau studentų gautų skatinamąsias stipendijas.

Šią savaitę Studentų atstovybės socialinių ir akademinių reikalų atstovai, surengę susitikimus su akademinių grupių seniūnais bei gavę papildomų komentarų elektroniniu paštu apie esamų stipendijų skyrimo tvarkų tobulinimą, dar kartą peržvelgs siūlymus ir pateiks savo poziciją Rektorato posėdžio metu, balandžio 27 dieną, trečiadienį.

Laukite rezultatų. VGTU SA – už studentišką rytojų.

Stipendijų pasiskirstymas pagal kursus

Stipendijų pasiskirstymas pagal studijų sritis

VGTU SA informacija

 

Rašyti komentarą